Visie

Visie

Spelen
  leren
    voelen
      dansen
        zingen

Samen
net iets verder springen
Waar leer je dat?
In Het Hinkelpad.

Luk Depondt

In de laatste regels van ons schoolgedicht staat de reden waarom we elke dag naar school komen : kinderen komen naar de school om te leren. Wat ze komen leren staat in het begin van het gedicht. Zij komen o.a. leren spelen. Goed spelen is niet zo eenvoudig. Je moet de regels volgen, je moet leren samen spelen … Kinderen leren door hun spel hoe ze later als volwassenen kunnen samenleven.

Uiteraard leren kinderen in de basisschool een aantal fundamentele vaardigheden zoals lezen, schrijven en wiskunde. Toch is het noodzakelijk om in onze snel wijzigende maatschappij ook vaardig te worden in een aanpak van problemen, het ontwikkelen van oplossingsstrategieën, kortom leren leren.

Kinderen moeten ook hun gevoelens leren herkennen en ermee leren omgaan. Zij leren ook deze gevoelens uitdrukken in zang en dans.

‘Samen net iets verder springen’ vormt de kern van ons schoolgedicht. In onze school staat de leerling alleen niet centraal. Leerkracht en leerling staan samen centraal. Het is immers het samenspel tussen deze twee dat leidt tot het leren van de leerling. Om dit leren optimaal te laten verlopen is het nodig dat de leerling juist boven zijn kunnen wordt uitgedaagd . Dit vereist dat de school moeite doet om elke leerling zoveel mogelijk op zijn of haar niveau aan te spreken om zo elke leerling binnen zijn eigen capaciteiten zo ver mogelijk te brengen.

De naam van onze school is niet zomaar gekozen. Hij is afgeleid van het kinderspel ‘de hinkelbaan’. Wie dit spel goed wil spelen moet eerst even met zijn hoofd nadenken. Een strategie ontwikkelen. Maar alleen goed nadenken is niet voldoende om dit spel met succes te spelen. Je moet je strategie ook in de juiste beweging kunnen omzetten met je armen en je benen, met je hele lichaam. En hopelijk loopt alles goed en voel je je ook goed na het spelen van het spel. Van ‘de baan’ hebben we een ‘pad’ gemaakt. Dat kronkelt iets meer. En zo loopt ook het leren van kinderen in de basisschool: niet altijd rechtlijnig.

Na 20 jaar Het Hinkelpad werd er een nieuw schoollogo ontworpen. Dit logo geeft nog duidelijker weer dat elk kind zijn eigen pad mag hinkelen. We denken niet meer binnen de hokjes van een hinkelveld maar zien het pad als een individuele weg die afgelegd wordt tot het kind onze school zoals een wegvliegend vogeltje zijn nest verlaat.